2011. október 9., vasárnap

Boldogasszony Anyánk, a rejtőzködő Szakrális Fejedelem üzenete a nemzethez,,A Lehetőség vagyok és a Próbatétel, a Kegyelem és a Karma, a Méltányosság és az Igazságosság, az Anyag és a Szellem. A Szeretet forrása vagyok nektek, még ha gyűlöltök is. Mindaddig nem tértek vissza a Mag ősi tudásához, amíg meg nem láttok engem - ott is, ahol a legkevésbé vártok.
Ott voltam, de ti nem vettetek észre.
Az ősi magyar tudás és a kereszténység békéjét akartam, de ti még nem ismertetek fel, megöltetek és testemet négyfelé vágtátok. Nem láttátok, hogy minden vallás az Atya és Anya Isten teremtő szerelmét és irántatok való szeretetét hirdeti, más-más néven nevezve őket.
A Szellem és az Anyag harmóniáját akartam elhozni nektek, de ezt hivalkodó fényűzésnek tartottátok, és irántatok való viszonzatlan szerelmem mérgezett gyümölccsel jutalmaztátok.
Meg akartam akadályozni a pusztulásotokat, véres háborúba lépéseteket, de ti a harcba lépéssel vádoltatok és a saját házamban gyilkoltatok meg.
Meg akartam akadályozni, hogy megcsonkítsák az országot, de nem hagyták. Ezért engem okoltatok és hazaárulónak neveztetek. Szobromra táblát akasztottatok: ,,Én felelek Trianonért.”
Fel akartalak titeket szabadítani zsarnokok uralma aló, de ti koholt perben elítéltetek hol háborús bűnösnek, hol ellenforradalmárnak bélyegezve.
Itt vagyok ma is közöttetek. Próba előtt áll az igazságosságotok és a könyörületességetek újra. Ítélőszéketek elé fogok kerülni megint: Íme, a Lehetőség.
Legyetek áldottak!”