2010. április 3., szombat

A Zuschlag-ügyről másképp: Aquinói Szent Tamás üzenete az ítélkezőknek

Ma írok először nektek magamról is egy kicsit, eddig csak a korábbi írásaimat osztottam meg veletek.
Célom az objektív igazság megtalálása, függetlenül bármilyen politikai irányzattól, és minden mástól, ami a gondolkodást kényszerpályára tereli.
Mindenkinek van egy életfeladata, amiért a földi világba leszületett. Aquinói Szent Tamás spirituális tanítványaként - aki a méltányosság és az igazságosság hirdetője volt - az enyém az, hogy felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy az igazságszolgáltatásban ezen két értéken kívül semmi más ne vezesse őket. Ezzel elkerülhetik a rágalmazást, igazságtalanságot, téves, illetve eltúlzott, könyörtelen ítéleteket.
Magam nemzeti gondolkodású vagyok, de politikai pártoktól független gondolkodó.

Ma, a Nagypénteket követő napon Szent Tamás a következőket szeretné közvetíteni rajtam keresztül:
,,Drága Gyermekeim! Pár napja egy olyan büntetőjogi perben hozott ítélet született, amelyben Isten örök és változatlan értékei, az igazságosság és a méltányosság sérelmet szenvedtek. Akit elítéltek, bűnös volt ugyan, de nem ismertek minden körülményt az ügyről, és nem vettétek figyelembe maradéktalanul azt, ami a vádlott mellett szól. A legszentebb cél érdekében sem szabad egy megtévedt, de lelke lényegét tekintve jó, senkinek ártani nem kívánó embert olyan büntetéssel sújtani, mint egy könyörtelen gyilkost, vagy erőszakos bűnözőt, aki a testi vagy lelki kínzásban leli örömét.
Isten szemében a legnagyobb érték az emberi élet, az ember lelke, teste olyan nagy kincs az Atya szemében, hogy minden hajszálunkat számon tartja. Fiát adta értünk, aki meghalni is képes volt a lelkünkért. A vagyon szükséges a földi élethez, de csak eszköz. Ezért egy vagyon elleni bűncselekmény vádlottját nem lenne szabad a gyilkosoknak járó büntetésnél súlyosabb ítélettel, és nyilvános megszégyenítéssel megfosztani emberi méltóságától. Nem szabad elfelejteni, hogy a bűnbe esett lélek is hatalmas érték Isten szemében. Ez a lélek most egy eltúlzott ítélet miatt nagyon szenved, megértésre és együttérzésre vár. Ne felejtsétek el, hogy akit a világ meggyaláz, azt Atyám felmagasztalja. Isten szemében az ártatlanul elítélt, és a bűnös, aki túlzottan súlyos ítélet áldozata lesz, egyaránt mártír, akit Ő különleges kegyelemben részesít.
Legyetek éberek! Isten, mint egy jó tanár, próbák elé állít időnként titeket. Megvizsgálja, hogy közületek ki képes az igazságos döntésre, ki tud befolyásmentesen, objektíven ítélni, kiben van meg kellőképpen a megbocsájtás szent erénye. Azután elválasztja a búzát az ocsútól. Különböző dimenziók léteznek a Világmindenségben. Aki könyörületes és szeretetteljes - hisz a Szent Lényeg ez, - az egy magasabb dimenzióba, felsőbb osztályba :-)léphet. Az, hogy közületek ki hova kerül, attól függ, hogy mennyire engeditek lelketekbe a Szeretetet, az Igazságosságot és a Méltányosságot. Tehát Őt, aki az Út, az Igazság, és az Élet. Legyetek áldottak! Ámen"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése